Služby
css templates

V rámci našich služieb zabezpečujeme aj technickú správu domov a nebytových priestorov.

• zabezpečenie nepretržitej havarijnej služby 24 hodín, 7 dní v týždni, počas víkendov aj sviatkov prostredníctvom spoločnosti Namont
• sledovanie harmonogramu revízií, ich objednanie a informovanie vlastníkov výsledku
• predkladanie cenových ponúk od dodávateľov súvisiacich s údržbou, prevádzkou a opravou bytového domu
• obstaranie servisu výťahov, prípadne ich úplnú alebo čiastočnú výmenu
• činnosti súvisiace s obnovou bytového domu z titulu zateplenia.

cenník doplnkových služieb

SÍDLO: (FAKTURAČNÉ ÚDAJE) ŠOLTÉSOVEJ 9, KOŠICE 040 01, IČO: 31717004, DIČ: 2020756804
KONTAKTNÉ MIESTO: ŠOLTÉSOVEJ 9, KOŠICE 040 01, tel.: 055/6324160, mobil: 0911 483 252 
© 2021 E-mail: PIDES@PIDES.SK, Web: WWW.PIDES.SK