PIDES PLUS s.r.o.


Spoločnosť PIDES PLUS s.r.o. spravuje byty a nebytové priestory v osobnom vlastníctve na základe Zmluvy o výkone správy (vedenie účtovníctva samostatne pre každý dom, spracovanie ročného vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním, vymáhanie pohľadávok, zabezpečenie havarijnej služby, servis výťahov, zabezpečenie zatepľovania bytových domov vrátane úverov) podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Správna réžia za jeden byt (nebytový priestor) mesačne podľa dohody v rozmedzí od 3,50 € do 6,00 € (podľa rozsahu prác pre bytový dom)

Zabezpečuje vedenie účtovníctva a spracovanie ročného vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním pre Spoločenstvá vlastníkov bytov na základe Mandátnej zmluvy.

Sídlo: (Fakturačné údaje)
PIDES PLUS s.r.o.,
Šoltésovej 9, Košice 040 01
IČO: 44852746
DIČ: 2022872720

Kontaktné miesto:
Šoltésovej 9, Košice 040 01
telefón: 055 / 6324 160
mobil: 0911 483 252
e-mail: pidesplus@pides.sk
kancelária prvého kontaktu: kurimskaplus@pides.sk

Úradné hodinyPondelok: 13:00 - 15:00
Utorok: nestránkový
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 10:00 - 14:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené