O nás
web creation software

Sme proklientsky orientovaná spoločnosť a pri našej správcovskej činnosti vychádzame z požiadaviek vlastníkov, z legislatívnych predpisov a našich dlhoročných skúseností v tejto oblasti.

Prioritne sa zameriavame na Správu bytov, ktorú vykonávame:

• na základe „Zmluvy o výkone správy“ (vlastníci bytov)
• na základe „Mandátnej zmluvy“(spoločenstvá vlastníkov bytov)

Vyznačujeme sa individuálnym prístupom, profesionalitou a transparentnosťou.
Spoločnosť PIDES, s.r.o., Košice bola založená dňa 22. novembra 1995 v Košiciach.

V rokoch 2015-2019 prešla rozsiahlou niekoľko fázovou transformáciou, kedy sa vrátila k hlavnej činnosti, ktorou je správa nehnuteľností.

Naša spoločnosť svojim klientom ponúka správu obytných domov, bytov a nebytových priestorov, garáží, polyfunkčných objektov a kotolní.  

SÍDLO: (FAKTURAČNÉ ÚDAJE) ŠOLTÉSOVEJ 9, KOŠICE 040 01, IČO: 31717004, DIČ: 2020756804
KONTAKTNÉ MIESTO: ŠOLTÉSOVEJ 9, KOŠICE 040 01, tel.: 055/6324160, mobil: 0911 483 252 
© 2021 E-mail: PIDES@PIDES.SK, Web: WWW.PIDES.SK